Loading...

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ujednání

1.1. Následující podmínky se vztahují na všechny objednávky ze strany zákazníka (dále jen „Kupující“) u Dominika Součka, bytem Obilná 506, 541 03, Trutnov-Poříčí, IČO: 06433341 (dále jen „Prodejce“), a to prostřednictvím webových stránek vactoh.com.

1.2. Používáním vactoh.com nebo objednáním zboží poskytujete svůj souhlas s tím, že budete vázáni podmínkami uvedenými v tomto dokumentu (dále jen „Podmínky“). Před odesláním své objednávky se ujistěte, že jste si tyto Podmínky přečetli a porozuměli jim.

1.3. Zařazení jakýchkoli výrobků nebo služeb na vactoh.com v určitou dobu neznamená ani nezaručuje, že tyto výrobky nebo služby budou k dispozici kdykoliv. Prodejce si vyhrazuje právo jakýkoliv výrobek kdykoliv stáhnout.

1.4. Prodejce si vyhrazuje právo Podmínky upravovat bez předchozího upozornění. Na každou objednávku se vztahuje ta verze Podmínek, která je zveřejněna na vactoh.com v době jejího odeslání.

2. Ceny, poštovné a způsoby platby

2.1. Ceny uvedené na vactoh.cz jsou konečné, Prodejce není plátcem DPH.

2.2. Poštovné pro objednávky doručované na adresu v České republice, jejichž hodnota je nižší než 300 Kč, hradí Kupující, cena poštovného činí 100 Kč. Poštovné pro objednávky doručované na adresu v České republice, jejichž hodnota je vyšší než 300 Kč, hradí Prodejce. Poštovné na objednávky doručované na adresu mimo území České republiky je 230 Kč. V případě mimořádně vysokých nákladů na dopravu do zahraničí může Prodejce individuálně stanovit doplatek k poštovnému. Nebude-li Kupující se změnou ceny poštovného výslovně souhlasit nebo nevyjádří-li se do 7 dní od odeslání informačního e-mailu, kterým mu Prodejce sdělí tuto skutečnost, bude objednávka stornována.

2.3. Objednávku doručovanou na adresu v České republice je možné uhradit kreditní nebo debetní kartou, nebo dobírkou. Objednávku doručovanou na adresu mimo území České republiky je možné uhradit pouze kreditní nebo debetní kartou. Ani jeden způsob platby není zpoplatněn. Platba kreditní nebo debetní kartou je zprostředkována pomocí platební brány GoPay.

2.4. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupující a Prodejce uzavírají kupní smlouvu na základě odeslání objednávky ze strany Kupujícího, odesláním objednávky se rozumí kliknutí na odkaz v posledním kroku objednávky a tomu odpovídající zápis dat na server Prodejce.

3.2. Pokud Prodejce není schopen zajistit vyřízení objednávky, informuje o této skutečnosti Kupujícího formou e-mailu. V případě, že Kupující zvolil platbu kartou předem, obdrží od Prodejce příslušnou částku zpět, a to za použití stejného způsobu platby, který byl použit pro provedení platby, nebo bankovním převodem na účet Kupujícího. Pokud jsou z nějakého důvodu nutná alternativní opatření, bude Kupující informován ze strany Prodejce za účelem vrácení platby.

4. Dodání

4.1. Prodejce využívá výhradně služeb České pošty, s. p.

4.2. Prodejce odesílá objednávky (resp. předává zboží přepravci) v nejrychlejším možném čase a v pořadí, ve kterém jsou přijaty. O předání zboží přepravci bude Kupující informován e-mailem. Pokud k předání zboží přepravci nedojde do 30 dnů ode dne odeslání objednávky (uzavření kupní smlouvy), má Kupující nárok na bezplatné zrušení objednávky.

5. Vrácení zboží

5.1. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy od data odeslání objednávky až do 14 dní po datu obdržení objednaného zboží.

5.2. Kupující zašle nejpozději do 14 dní po datu obdržení zboží Prodejci e-mail na info@vactoh.com, ve kterém mu sdělí číslo objednávky (uvedené na faktuře) a uvede zboží, které chce vrátit.

5.3. Prodejce zašle Kupujícímu e-mail, ve kterém jej informuje o přijetí požadavku na vrácení zboží a požádá jej o zaslání čísla bankovního účtu a potvrzení o odeslání objednávky zpět na adresu Prodejce (shodná s fakturační adresou Prodejce uvedenou na faktuře).

5.4. Uhrazená částka bude Kupujícímu vrácena formou bankovního převodu bez zbytečného odkladu, a to ode dne splnění podmínek uvedených v ustanovení článku 5.5., nejpozději však 14 dní po tomto dni.

5.5. Kupující zašle Prodávajícímu vracené zboží (v nezměněném stavu, tedy nepoškozené, neznečištěné a neupravené) a číslo bankovního účtu, na který má být zaslána vracená částka.

5.6. Kupující uhradí náklady spojené s doručením vraceného zboží Prodejci.

5.7. Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky, že doručené zboží je vadné. Bude-li vrácené zboží vadné (nebo jakkoliv poškozené, znečištěné a upravené), přičemž Kupující tuto skutečnosti neoznámil neprodleně po obdržení objednávky, nevzniká Kupujícímu nárok na vrácení celé uhrazené částky.

6. Odpovědnost

6.1. Prodejce není odpovědný za nepřímé škody, které jsou vedlejším účinkem hlavní ztráty nebo škody, například ztráta zisku nebo ztráta příležitosti; ani za nedodání zboží nebo nesplnění některé z našich dalších povinností vyplývajících z těchto Podmínek, pokud je toto nedodržení důsledkem události, která je mimo přiměřenou kontrolu Prodejce, což zahrnuje zejména požár, povodeň, bouři, nepokoje, občanské nepokoje, válku, jadernou havárii a teroristickou činnost.

6.2. Nejvyšší hranice odpovědnosti Prodejce vůči Kupujícímu za všechny ztráty nebo škody vzniklé v souvislosti s objednávkou na vactoh.com je omezena do výše celkové ceny objednávky.

7. Barvy

7.1. Prodejce vynakládá veškeré přiměřené úsilí, aby se vlastnosti výrobků včetně složení a barev zobrazovaly co nejpřesněji. Barva závisí zejména na počítačovém vybavení Kupujícího, a proto Prodejce nemůže zaručit, že počítač Kupujícího zobrazí takové barvy přesně.

8. Reklamace

8.1. Prodejce se řídí všemi zákonnými pravidly při reklamaci zboží. Prodejce poskytuje Kupujícímu záruční dobu 24 měsíců.

8.2. V případě požadavku na reklamaci Kupující kontaktuje Prodejce prostřednictvím e-mailu na info@vactoh.com, ve kterém mu sdělí číslo objednávky a popis reklamovaného zboží. Kupující zašle reklamované zboží na vlastní náklady na adresu Prodejce, který reklamaci vyřídí do 30 dní od obdržení zboží.

8.3. Pokud bylo reklamované zboží (doručené bez zjevné výrobní vady nebo poškození způsobeného při přepravě, o čemž má Kupující povinnost Prodejce bez zbytečného odkladu informovat) nadměrně porušeno manipulací ze strany Kupujícího nebo jakkoliv nadměrně porušeno a znečištěno Kupujícím nebo částečně zničeno fyzickou silou případně zásahem nebezpečných chemických látek, nemusí být Prodejcem reklamace zboží uznána.

9. Závěrečné ustanovení

9.1. Jakékoliv užití vactoh.com nebo jeho obsahu, včetně kopírování nebo ukládání takového obsahu jako celku nebo jeho části, jiné než pro vaše osobní, nekomerční použití, je bez souhlasu Prodejce zakázáno.

9.2. Pokud by některé ustanovení Podmínek bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení Podmínek. V takovém případě se Prodejce a Kupující dohodnou na nahrazení ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního.

10. Informace o provozovateli

Dominik Souček
Obilná 506
541 03, Trutnov-Poříčí
IČO: 06433341

e-mail: info@vactoh.com
telefon: +420 773 650 053
2/11/2017